< Tertiaire takken

Voor tertiaire takken geldt dat deze dunner zijn dan secundaire takken. De beschrijving van secundaire takken gaat ook op voor deze takken. Het spreekt denk ik voor zich dat iedere verdere vertakking aan dezelfde eisen voldoet. Iedere volgende vertakking is natuurlijk jonger en dit zal dan ook tot uiting komen in de schors en dikte van deze vertakking. Deze is immers ook steeds jonger en zal niet dezelfde specifieke kenmerken hebben als de primaire takken. 

Tertiaire vertakking

Extra moeilijkheidsgraad zijn de internodiën van deze takken. Met internodiën bedoelen we de lengte van de tak tussen twee knoppen of takken welke later zijn ontstaan. Deze internodiën zullen steeds korter moeten zijn naarmate de vertakking zich naar de buitenzijde van de boom richt. Het is erg moeilijk om de boom deze groei op te leggen. Dit vraagt veel kennis van bemesting, watergift en snoei. Groeibeheersing en licht  zijn de sleutels om een dergelijke groei mogelijk te maken.