< Het ontstaan van bonsai

De herkomst van bonsai is nog steeds voor een groot deel onbekend. Bomen in potten of kisten werden 4000 jaar geleden al in Egypte gehouden om ze in of bij het huis te kunnen houden. In India had dat tot doel bomen en planten bij de hand te hebben voor het leveren van geneeskrachtige materialen als schors, zaden, wortels enz. Een levende huisapotheek! 

Boedisten zagen voor het eerst de schoonheid en ook de symboliek van deze bomen. Ze haalden deze startbomen uit de ruige natuur waar bomen onder invloed van moeilijke groei omstandigheden langzaam groeiden. Kou en warmte, watergebrek en lawines zijn verantwoordelijk voor een trage groei. Door weer en wind geteisterd kregen ze een aanzien van onverwoestbaarheid en oerkracht die de mensen zeer aansprak. 

Tekening 700 AD

Chinese edelen namen hier kennis van. Bedienden werden de bergen ingestuurd om, vaak met levensgevaar, mooie, oude stukken te verzamelen. De strooptochten duurden soms weken en de bomen en mensen hadden veel te lijden. Aanvankelijk werd er gezocht naar bomen die van nature al een bepaalde vorm hadden. Deze waren uiterst zeldzaam en op enig moment ging men dus over tot het zelf vormen van bomen in de gewenste stijl. Dit werd in de eerste plaats als kunst beschouwd, die tot in de perfectie werd uitgewerkt. Dit kostte erg veel tijd en inspanning. De bomen waren dan ook nog steeds uiterst kostbaar. 

Rond 1500 schijnt deze kunst vaste voet te hebben gekregen in Japan. Vanuit China werd handel met Japan gedreven en bonsai werden een geliefd ruilmiddel. De Japanners verfijnden de kunst en er ontstonden bonsai-scholen. Ook werden er regels opgesteld.

Echter tot de ontsluiting van Japan rond 1860 is er over de bonsai cultuur niet veel bekend. Buiten Japan wist men weinig van het bestaan van bonsai. De grote doorbraak kwam na de tweede wereldoorlog. Amerikaanse bezetters leerden in Japan bonsai kennen. Juist voor de Amerikanen, die gewend zijn dingen mooier te vinden naarmate ze groter zijn, was dat iets héél bijzonders. Veel van deze Amerikanen namen bonsai mee naar huis. 

Een grote collectie hoogwaardige bonsai werd aan het Amerikaanse volk geschonken als zoenoffer voor de oorlog.

Japanse tuin Amsterdam, overblijfsel van de Floriade 1972

In Nederland waren er enkel verspreide bewonderaars tot 1972. In 1972 was een, door Japan ingezonden, verzameling bonsai te zien op de Floriade in Nederland. Hiervoor kwam een aantal liefhebbers bijeen en werd de Nederlandse Bonsai Vereniging opgericht. Pioniers in die tijd waren Han Donkel, Maud Wesselo, Gerrit Lodder, F. Braun, F. Verschuren, J. Maris